გონიერი სახლი

ჭკვიანი სახლი იგივე გონიერი სახლი

ჭკვიანი სახლი იგივე გონიერი სახლი

ე.წ. ჭკვიანი (გონიერი) სახლი ეს არაა რაიმე ფანსტატიური და მიუწვდომელი.

· ჭკვიანი სახლი იგივე გონიერი სახლი. ესაა - სახლის ავტომატიზაცია, რაც გვაძლევს შესაძლებლობას სრულად ვაკონტროლოთ ისეთი ფუნქციები, როგორიცაა უსაფრთხოება, ეკონომიურობა და კომფორტი. Legrand Netatmo-ს უპირატესობაა: საოცარი მოქნილობა, როგორც შემდგომ მოდულების დამატების შესაძლებლობაში, ასევე უკვე არსებული, ტრადიციული გაყვანილობის გამოყენება, გადაკეთების და ზედმეტი ხარჯის გარეშე.

· ეკონომიური ეფექტი - ელექტრო ენერგიის დანახარჯის კონტროლი. მუდმივი სტატისტიკა - წლის, თვის, დღის და თითოეული მოდულის მიხედვით. შეზღუდვების დაყენების შესაძლებლობა, როგორც თითოეული მოდულის ასევე მაქსიმალური დატვირთვის შემთხვევაში, წინასწარ განსაზღვრული მოწყობილობის ამორთვა პრიორიტეტის მიხედვით (მაგ:. თუ ერთდროულად ჩართულმა რამდენიმე მოწყობილობამ მაცივარი, სარეცხი მანქანა, ტოსტერმა და უთომ გადაამეტეს ზღვრულ დატვირთვას, წინასწარ განსაზღვრული პრიორიტეტის მიხედვით შეიძლება რომ გაითიშოს უთო). ასევე შესაძლებელია ზღვრული პერიოდის მითითება მაგ.: ნათურაზე, დროის გადაჭარბების შემთხვევაში მოწყობილობა გვიგზავნის შეტყობინებას.

უსაფრთხოება

უსაფრთხოება

უსაფრთხოება - შიდა და გარე კამერები სახის ამომცნობის ფუნქციით (გარე კამერა ხმოვანი სიგნალიზაციით). ფანჯარა, კარების გაღების დეტექტორები. დამაფონი (ზარი) და კარების საკეტი. კვამლის დეტექტორი. ჰაერის დაბინძურების დეტექტორი. ეს ყველაფერი გვაძლევს შესაძლებლობას სრულად ვაკონტროლოთ უსაფრთხოება როგორც სახლის შიგნით ასევე მის პერიმეტრზე.

კომფორტი

კომფორტი

კომფორტი - წვიმის და ქარის დეტექორების მეშვეობით შესაძლებელი სცენარების ავტომატური მართვა (მაგ.: წვიმის დროს გაზონის ავტომატური მორწყვა აღარ ჩაირთვება). ხმოვანი თანაშემწის (Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri, ….) მეშვეობით ნებისმიერი წინსაწარ გაწერილი სცენარის ან კონკრეტული მოქმედების შესრულება. ელ. ენერგიის ავარიული გათიშვის შემთხვევაში იმახსოვრეს პოზიციას.